Blog

Web site contentElastyc setup
25.6.2016

New web site template builder

We completely redesign our web site content management feature and made completely open platform which allows freedom of coding web page templates with usage of html, css and javascript with plug and play integration with your Elastyc database.

Cpanel, preusmeravanje A recorda na naš server 87.237.204.129

Kopiranje foldera demofinal, njegovo rename u ime instance, pražnjenje foldera docs. images (artikli ...)

Otvaranje novog web sajta u IIS-u , setovanje bindinga za web sajt, mapiranje foldera

Setovanje klijenta Elastyc - developer tools

Kreiranje baze za klijenta pokretanjem procedure sa elstycdev baze

Detach template baze , kopiranje fajlova, attachovanje temlejt baze, atachovanje nove baze

Puštanje file upgrade-a iz klijentskih aplikacija

IIS , na ASP propery limit request dodati još jednu 0 , i return errors to browser daa bi se videle greške na serveru

Ući kroz login.asp i ulogovati se kao admin