Call centre

Cpanel, preusmeravanje A recorda na naš server 87.237.204.129

Kopiranje foldera demofinal, njegovo rename u ime instance, pražnjenje foldera docs. images (artikli ...)

Otvaranje novog web sajta u IIS-u , setovanje bindinga za web sajt, mapiranje foldera

Setovanje klijenta Elastyc - developer tools

Kreiranje baze za klijenta pokretanjem procedure sa elstycdev baze

Detach template baze , kopiranje fajlova, attachovanje temlejt baze, atachovanje nove baze

Puštanje file upgrade-a iz klijentskih aplikacija

IIS , na ASP propery limit request dodati još jednu 0 , i return errors to browser daa bi se videle greške na serveru

Ući kroz login.asp i ulogovati se kao admin