Online startup

Elastyc is ideal for new technology startups. Fast development of customer expirience for all platforms directly embeded into CRM and BPM bring to online bussineses complete solution for running fast and smooth  

Cpanel, preusmeravanje A recorda na naš server 87.237.204.129

Kopiranje foldera demofinal, njegovo rename u ime instance, pražnjenje foldera docs. images (artikli ...)

Otvaranje novog web sajta u IIS-u , setovanje bindinga za web sajt, mapiranje foldera

Setovanje klijenta Elastyc - developer tools

Kreiranje baze za klijenta pokretanjem procedure sa elstycdev baze

Detach template baze , kopiranje fajlova, attachovanje temlejt baze, atachovanje nove baze

Puštanje file upgrade-a iz klijentskih aplikacija

IIS , na ASP propery limit request dodati još jednu 0 , i return errors to browser daa bi se videle greške na serveru

Ući kroz login.asp i ulogovati se kao admin