#styles# #fonts#

Help Desk

Klijentski portali za potpuno transparentni odnos sa klijentima

Ticketing

Uspostavite web korisnički servis i/ili mobilnu aplikaciju kao kanale koz kroji ćete omogućiti Vašim klijentima željeni nivo transaprencije i podeliti sve aspekte medjusobne komunikacije i potpuni uvid u izvršenje posla, uz potpunu email integraciju.

Komunikacija

Potpuno jednostavna grupna komunikacija po postavljenim zahtevima, sa razmenjenim datotekama, notifikacijama, internim unutar kompanijskim elementima i pametnim notifikacijama koje vode računa da bute obavešten samo onaj ko treba. 

Baza znanja

Podelite sa klijentima svo potrebno znanje , kroz lepo definisanu u laku pretraživu bazu znanja i omogućite Vašim prodavcima i agentima podrške brzu komunikaciju davanje pojašnjenja klijentima kroz povezanost baze znanja sa komunikacijom.

Dashboardi

Sveobuhvatni uvid u sve segmente procesa podrške po svim definisanim elemntima koji se prate kao što su utrošci vremena, naplata , procenjena vremena, zadovoljstvo klijenata, ... 

Uvid u dokumente

Deljenje svih prodajnih dokumenata od ponuda, preko pro faktura , do faktura i otprmnica na jednom mestu i njihovo jednostavno preuzimanje , uz lako kreiranje reklamacija sa njive strane.

Planeri aktivnosti

Podelite svoje vremenske planove u izvšenju Vaših usluga , i omogućite svima uključenima u date procese praćenje realizacije i pomeranje termina

Finansije

Podelite sa klijentima finansijske kartijce, jednostavne uvide u dugovanja i otvorene stavke, radi bolje informisanosti i brzog uskladivanja usled eventualnih ne slaganja.

Odobrenja

Omogučite Vašim klijentima da direkt no kroz komunikaciju, bilo kroz aplikaciju bilo kroz email, daju aglasnost i potvrde izvšene aktivnosti.

#scripts#