#styles# #fonts#

Organizovana, upravljiva i pametna komunikacija

Komunikator izmedju svih učesnika u procesima, kako zaposlenih tako i klijenata i partnera

Totalni messinger

Elastyc je messinger  je visogo organizovani sitem komunikacije  optimizovan za grupnu komunikaciju po definisanim poslovnim procesima i omogućava zaposlnima da umesto korišćenja email-a komuniciraju kako izmđu sebe tako i sa klijentima i partnerima, uz evidentiranje i praćenje svih promena nastalih po konkretnom procesu, sa povezanim datotekama i notifikacijama korisnika.

Kontroline notifikacije po svim uredjajima

Pravovremena notifikacija o promenama po predmetima u koji ste uključeni. Strogo kontrolisan sistem  kroz široko definisan spektar pravila unutar procesa, omogućava da samo potrebne notifikacije dodju do Vas, a da Vas nepotrebne zaobidju. 

Puna email integracija

Kroz sve obuhvatnu integraciju, Elastyc postaje i Vaš osnovni sevisni email Inbox, gde novi prispeli mailovi otvaraju nove predmete definisanog tipa a sva dalja komunikacija pohranjuje u komunikaciju unutar predmeta, što zaposlenima omogućava napuštanje emaila kao primarnog načina komunikacije. 

Interna / externa komunikacija

Po definisanim pravilima i u okviru svake komunikacije unutar jednog predmeta , komunikacija može biti interna isključivo u okviru zaposlenih ili može biti javna, što znači da će biti uključena klijentima, kupcima, spoljnim partnerima.

Multi medijalni sadržaji

Sama komunikacija prikuplja sve tipove fajlova (dozvoljenih definicijom) i omogućava lep i jasan prikaz, što uz izuzetno lako upravljanje pravima pristupa samim komunikacijama i njihovim pripadajućim fajlovima, što kolaborativnost podiže na izuzetno visko nivo.  

Potvrde i odobravanja

Kroz samu komunikaciju se izuzetno lako i jednostavno obavljaju i potrebna odobravanja, po unapred definisanim pravilima poslovbnog procesa,  bilo da se to radi iz aplikacije ili iz emaila. Odobravnja mogu biti omogućena svim stranama , kako zaposlenima , tako i klijentima i partnerima uključenim u komunikaciju. 

#scripts#